歌詞 Lyrics
成立公司 銀行開戶 公司秘書 會計、審計及報稅 商標註冊 TVP 科技券計劃
【 Hong 】 【 歌詞 】共有 500筆相關歌詞 Lyrics
歌詞網

關於 Hong 搜尋歌詞 共有 500 個 符合。
這是第 1 至 100 ,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】

專輯 ( 頁面連結 ) 歌名 ( 頁面連結 )( 部分歌詞 )

1 1.放手_DEMO 放手_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang是放手的時候淚飄散在冷的風中選擇漂流的我承擔不起你的深情風吹亂了思念雨好似這纏綿的情放不下你的我是不是已經被你的真情感動我

2 2.放手_KTV .放手_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang是放手的時候淚飄散在冷的風中選擇漂流的我承擔不起你的深情風吹亂了思念雨好似這纏綿的情放不下你的我是不是已經被你的真情感動我

3 3.放手_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang是放手的時候淚飄散在冷的風中選擇漂流的我承擔不起你的深情風吹亂了思念雨好似這纏綿的情放不下你的我是不是已經被你的真情感動我

4 1.早知道就愛你_KTV 就愛你_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang過了今夜我將永遠不再有淚不爭氣的滑落我知道這將是最後一次見到你淚清楚的告訴我我後悔至到他出現我才真正的瞭解當初我就應該愛你

5 2.早知道就愛你_DEMO 愛你_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang過了今夜我將永遠不再有淚不爭氣的滑落我知道這將是最後一次見到你淚清楚的告訴我我後悔至到他出現我才真正的瞭解當初我就應該愛你

6 3.早知道就愛你_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang過了今夜我將永遠不再有淚不爭氣的滑落我知道這將是最後一次見到你淚清楚的告訴我我後悔至到他出現我才真正的瞭解當初我就應該愛你

7 1.等不到你_KTV 不到你_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang終於你還是選擇一生跟他走終於你還是不忍心你就是不願傷害他我知道你明明愛我其實你真的不想走終於我還是假裝我不在意終於你還是選

8 2.等不到你_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang終於你還是選擇一生跟他走終於你還是不忍心你就是不願傷害他我知道你明明愛我其實你真的不想走終於我還是假裝我不在意終於你還是選

9 3.等不到你_DEMO 到你_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang終於你還是選擇一生跟他走終於你還是不忍心你就是不願傷害他我知道你明明愛我其實你真的不想走終於我還是假裝我不在意終於你還是選

10 1.雨_DEMO .雨_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang碎心隨雨紛飛飄亦飄是誰的淚若是不曾愛過一顆心又怎麼會碎看你漸漸走遠原來我也會哭泣任憑雨淋濕我已分不清是淚是雨若這樣愛妳是錯

11 2.雨_KTV 2.雨_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang碎心隨雨紛飛飄亦飄是誰的淚若是不曾愛過一顆心又怎麼會碎看你漸漸走遠原來我也會哭泣任憑雨淋濕我已分不清是淚是雨若這樣愛妳是錯

12 3.雨_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang碎心隨雨紛飛飄亦飄是誰的淚若是不曾愛過一顆心又怎麼會碎看你漸漸走遠原來我也會哭泣任憑雨淋濕我已分不清是淚是雨若這樣愛妳是錯

13 1.珍重_DEMO 珍重_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang我問我自己這是不是最後一次是否你就這樣從我生命中走開此刻在我心中卻有一絲安慰畢竟你已經度過這場風雨我問我自己這是不是最後一

14 2.珍重_KTV .珍重_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang我問我自己這是不是最後一次是否你就這樣從我生命中走開此刻在我心中卻有一絲安慰畢竟你已經度過這場風雨我問我自己這是不是最後一

15 3.珍重_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang我問我自己這是不是最後一次是否你就這樣從我生命中走開此刻在我心中卻有一絲安慰畢竟你已經度過這場風雨我問我自己這是不是最後一

16 1.不願你一個人_KTV 一個人_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang獨自走在冷的街一顆心忐忑不安深夜裡呼喚你名字怎麼你全都不懂一顆心為你在碎若你真能瞭解任憑全世界笑我傻愛你的心已經承受太多的

17 2.不願你一個人_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang獨自走在冷的街一顆心忐忑不安深夜裡呼喚你名字怎麼你全都不懂一顆心為你在碎若你真能瞭解任憑全世界笑我傻愛你的心已經承受太多的

18 3.不願你一個人_DEMO 個人_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang獨自走在冷的街一顆心忐忑不安深夜裡呼喚你名字怎麼你全都不懂一顆心為你在碎若你真能瞭解任憑全世界笑我傻愛你的心已經承受太多的

19 1.我的心是玻璃做的_KTV 璃做的_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang美麗就象璀璨的煙火轉瞬間只留下凋零記憶我感覺你眼波間的愛最真雖然你最後的選擇不是我也許你對我沒有感覺可是你又讓我感覺你愛我

20 2.我的心是玻璃做的_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang美麗就象璀璨的煙火轉瞬間只留下凋零記憶我感覺你眼波間的愛最真雖然你最後的選擇不是我也許你對我沒有感覺可是你又讓我感覺你愛我

21 3.我的心是玻璃做的_DEMO 做的_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang美麗就象璀璨的煙火轉瞬間只留下凋零記憶我感覺你眼波間的愛最真雖然你最後的選擇不是我也許你對我沒有感覺可是你又讓我感覺你愛我

22 1.懵懂_KTV .懵懂_KTV作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang是你再次讓我心中的火在燃燒為何你不對我說你就是不願帶我走心隨冬雨紛飛墜你的愛隱隱約約我怎麼能輕易的釋懷我怎麼能輕易原諒你我

23 2.懵懂_Melody _Melody作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang是你再次讓我心中的火在燃燒為何你不對我說你就是不願帶我走心隨冬雨紛飛墜你的愛隱隱約約我怎麼能輕易的釋懷我怎麼能輕易原諒你我

24 3.懵懂_DEMO 懵懂_DEMO作詞 Zheng HongYing作曲 Tan Wee Liang是你再次讓我心中的火在燃燒為何你不對我說你就是不願帶我走心隨冬雨紛飛墜你的愛隱隱約約我怎麼能輕易的釋懷我怎麼能輕易原諒你我

25 5.甘露(&方千玉) 情海起風波 tsîng-hái khí hong-pho痴情人的愛情夢 tshi-tsîng-lângêài-tsîng bāng一个湧 tsi̍t-êíng拍甲碎糊糊 phah kah tshuì-kôo-k

26 10.請你會記我愛你 sng tinn-tinn暗風微微àm-hong bî-bî偷偷想你 thau-thau siūnn lí時間袂來阻止 sî-kan buē lâi tsóo-tsí勇敢去追 ióng-kám khì tui你

27 1.正義病患者- Live Recording At Freakland Hong Kong ording At Freakland Hong Kong作詞 Him Hui@ The Hertz作曲 The Hertz編曲 The Hertz監製王雙駿不相識多親暱對著幹的都一概不理解不顧你心情

28 3.氣氛soul n上海chillin南京chillin Hongkong長春到處都chilli

29 1.老歌曲 k-pó望春風吹 bāng tshun-hong tshue月夜愁暝 gua̍t-iā tshiû mî故鄉的月 kòo-hiongê gue̍h媽媽我也思念你 má-mah guá iā su-liām lí

30 3.最愛彼個人 毋驚 iā m̄-kiann風雨將你淋 hong-hōo tsiong lí lâm女)阮毋是一个 gún m̄-sī tsi̍t-ê揣無人來愛的人 tshuē-bô lâng lâiàiê lâng是毋願放棄

31 5.夢有你有我 u khó-àiê hong-tshái心為你痴迷 sim uī lí tshi-bê女)緣份安排 ... ū lí風雨我毋驚 hong-hōo guá m̄-kiann男)滿天星 muá-thinn ts

32 6.好小子 o̍k-piauū hong-hiòng好小囝向前衝 hó-sió-kiánn hiòng-tsiâ ... tiàm-tsāi hong-ú-tiong會當忍耐才是勇ē-tàng jím-nāi tsiah

33 10.天生的志氣 ūnn sī phû-hûn風吹就離開 hong tshue tiō lī-khui只要你我 tsí-iàu lí guá平安順序 pîng-an sūn-sī比啥物較值錢 pí siánn-mih khah

34 1.你是阮的天 uīū lí毋驚風雨 m̄-kiann hong-hōo感謝你 kám-siā lí做阮的天 tsuè gúnê thin

35 4.你已經離開 -koh uī lí tsuì風吹微微 hong-tshue bî-bî心冷吱吱 sim líng-ki-ki提彼條情索縛家己 the̍h hit tiâu tsîng-soh pa̍k ka-kī你已經來離開

36 9.不願放棄 ah-tshínn春風予我 tshun-hong hōo guá性命的勇氣 sìnn-miāê ióng-khì傷心的淚 siong-simê luī擲一邊 tàn tsi̍t-pinn漂浪的日子 phiau-

37 5.美人心 ī lí jiám hong-tîn無奈的如今 bô-nāiê jû-kim只有做著孤單人 tsí- ... 流 guá suî hong phiau-liû我隨海湧半浮沉 guá suî hái-íng pu ... í tshiūnn hong tsū-iû我像肩頭千萬斤 guá tshiūnn king-thâ

38 8.相挺 him受盡風霜愛堅定 siū-tsīn hong-songài kian-tīng凡事靠本領 huân-sū khò pún-líng毋免需要來同情 m̄-bián su-iàu lâi tông-tsîng男

39 1.有一種愛 i哪會起大風颱 náē khí tuā hong-thai溫柔的情海 un-jiûê tsîng-hái做水災 tsuè-tsuí-tsai啥人會理解 siánn-lângē lí-kái人心佇內 jîn-si

40 6.櫻花戀 ūn líng-língê tshun-hong吹起著花瓣 tshue khí tio̍h hue-bān像落雨 tshiūnn lo̍h-hōo愛情放我ài-tsîng pàng guá孤單來看顧 koo-t

41 7.紅顏女人香 一直吹ài-tsîng tshiūnn hong it-ti̍t tshue愈吹愈遠 jú tshue jú hn̄g啊~莫閣揣 ah~ mài koh tshuē這場愛情攏是假 tsit tiûnnài-ts

42 8.愛你甘是折磨 tsí tshun sim-tshuì hong-lîng siann拍破寂寞杯中影 phah-phuà tsi̍k-bo̍k pue-tiong iánn我的心 guáê sim坐踮冷塗跤 tsē tiàm

43 8.上好的一年 g順風順水 sūn-hong sūn-tsuí歡歡喜喜 huann-huann-hí-hí離開遮濟年 ... tsē nî風雨過 hong-hōo kuè無出虹 bô tshut-khīng接紲來的人 tsia ... g-bī風騷的月光 hong-soê gue̍h-kng寂靜照眠床 tsi̍k-tsīng tsi

44 1.假使你知影 迷茫燈影 líng-hong bê-bông ting-iánn一夜閣一夜 tsi̍t-iā koh ... 望風ǹg-bāng hong會當鬥相共ē-tàng tàu-sann-kāng將我的心情 tsio

45 7.莫想遐濟 iok-sok覕風覕雨免悲傷 bih-hong bih-hōo bián pi-siong踏出自信的跤步 ta̍h-tshut tsū-sìnê kha-pōo莫想遐濟好無 mài siūnn hiah ts

46 10.認份來行 guā-thâu hong-siann iu-guân kiáu-tshá當做失眠陪伴 tòng- ... ê hue風停風吹 hong thîng hong tshue毋是咱會當控制 m̄-sī lánē-tàng khòng

47 1.最愛彼個人 毋驚 iā m̄-kiann風雨將你淋 hong-hōo tsiong lí lâm女)阮毋是一个 gún m̄-sī tsi̍t-ê揣無人來愛的人 tshuē-bô lâng lâiàiê lâng是毋願放棄

48 1.千江月 í-ê昨日風雲花落地 tsa-ji̍t hong-hûn hua lo̍h-tē劍絕世 kiàm tsua̍t sè身與名俱滅 siní miâ kī bia̍t-百年一悟月澄江 pik-liân it-ngō

49 1.男人的擔當 沉封的苦酒 tsîng-luī tîm-hongê khóo-tsiú何時才有心的歸處 hô-sî tsiahū-simê kui-tshù我像孤鳥飛離岫 guá tshiūnn koo-tsiáu pue l

50 5.疼老婆 -sim掃著風颱尾 sàu-tio̍h hong-thai-bué大人不計小人過 dàrén bú jì xiǎorén guò今日換我 kim-ji̍t uānn guá煮飯倒糞埽 tsú-pn̄g tò p

51 7.難捨情淚 h-tih風雨悲喜 hong-hōo pi-hí酸苦甘甜 sng-khóo kam-tinn毋通 m ... 荒地老 thian-hong tē-nóo山盟海誓的情淚 san-bîng hái-sèê tsî

52 1.從今之後 g-lâng kāng-sim風雨愈大 hong-hōo jú tuā咱的跤步 lánê kha-pōo就愈堅定 tiō jú kian-tīng猶原是佮你度過 iu-guân sī kah lí tōo-ku

53 2.何時再相會 若斷線風吹 ná tn̄g-suànn hong-tshue浮浮沉沉在天邊 phû-phû-tîm-tîm tsāi thinn-pinn想欲佮你 siūnn-beh kah lí恩恩愛愛過一生 un-un-à

54 3.喝淡薄 i tíng ui-hong大聲來唱出咱的理想 tuā-siann lâi tshiùnn-tshu ... p mā sīē thong我來唱這條 guá lâi tshiùnn tsit tiâu恁跳落 l ... i tíng ui-hong大聲來唱出咱的理想 tuā-siann lâi tshiùnn-tshu ... i tíng ui-hong大聲來唱出咱的理想 tuā-siann lâi tshiùnn-tsh

55 5.歌聲故事 ui無通知 bô thong-ti蝴蝶颺颺飛上天ôo-tia̍p iānn-iānn pue tsi ... h-hûn kah hong-tshue無啥觸纏 bô-siánn tak-tînn合)一懸一低嘛

56 2.牽你的雙手 siah tsuē hong-hong-ú-ú深深感受你的溫柔 tshim-tshim kám-siū líê ... tsi̍t-lōo hong-hong-ú-ú我會用心共你照顧 guáē iōng-sim kā lí ts

57 3.不免驚 kiânn無論風雨有偌大 bô-lūn hong-hōoū guā tuā我來伨你 guá-lâi thīn lí你伨我 lí thīn guá毋免驚 m̄-bián kiann毋免驚啦 m̄-bián kia

58 1.Camilou 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong I still remember when you came and

59 2.陌生人 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong我是一個陌生人在一個陌生的地方在陌生的街頭流浪不知道往哪裡走忘記了我所

60 3.愛情歌 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong這是我為你寫的一首愛情歌雖然時間過了那麼久我還是有的說再睡不著的淩晨總

61 4.附贈品 品作詞鄭志煥作曲洪成龍Alex Hong滿天忙碌的星海為我們停在窗外入睡前擁你入懷這個夢也曾純白剛從回憶緩過來被現實瞬間打敗怎麼想也想不明白 baby甜蜜怎麼會壞好久沒再聊未來好久沒和你看海生活的節奏太

62 5.看著辦 著辦作詞天樂作曲洪成龍Alex Hong你就自己看著辦心很酸快累翻找誰討拍最好電話刪一刪兩點半嘴又饞哪裡耍賴送你的都不用還沒相乾當作我上了賊船也不必那麼委婉越早掰我越早遇見真愛太失敗還以為你是我的伴到頭

63 6.愛過你 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong Baby我是真的愛過你我也不能怪你不相信因為我也曾經傷害過你所以我們

64 7.不如明天去流浪 流浪作詞肖和作曲洪成龍Alex Hong不如明天流浪在一個小巷閉上眼睛忘掉所有的憂傷微風悄然路過不忍斷冥想在慵懶的下午等待著夕陽不如明天流浪在一個村莊遠處人家亮起昏黃的燈光坐在屋簷下看夜色造訪把心中的思

65 8.If You Love Me 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong、Leshawn Harris I never meant to le

66 9.Be Free 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong I've been feelin' kind of down lat

67 10.Everything 作詞洪成龍Alex Hong作曲洪成龍Alex Hong It's been a while since I've been

68 3.夢千年(&楊靜) siong-hông sî風雨會停止 hong-hōoē thîng-tsí情深毋放棄 tsîng tshim m̄ hòng-khì有你ū lí毋驚山崩抑地裂 m̄-kiann suann pang ia̍

69 4.夢中海 花隨風飄去 tsîng-hua suî hong phiau--khì無住址 bô tsū-tsí你我斷情絲 lí guá tuān tsîng-si是你刁故意 sī lí thiau-kòo-ì做你離開 ts

70 5.寂寞公路 -líng hái-hong sng-sng kuânn前無方向 tsîng bô hong-hiòng只有傷心歌 tsí-ū siong-sim kua後悔目屎也 ... n-tshiūnn hong-pue-sua夢中浮現誰的名 bāng-tiong phû-hiān

71 6.情路為你暈 i-piàn bô hong-hiòng心若一陣風 sim ná tsi̍t-tsūn ... si̍t-tsūn hong小卒仔過河 sió-tsut-á kuè hô可比蹽泥中 khó-pí ... lîng-kńg-hong情字沃過的苦 tsîng--jī ak--kuèê khóo為你硞硞傱

72 7.舊裘仔 -kuann受盡風霜 siū-tsīn hong-song異鄉孤鳥心情ī-hiong koo-tsiáu sim-tsiânn無一暝會當 bô tsi̍t-mîē-tàng消除這款孤單 siau-tû tsit

73 4.叫我老師 我經驗豐富 guá king-giām hong-hù合)免閣懷疑 bián koh huâi-gî免閣躊躇 bián koh tiû-tû做陣將難關攏排除 tsuè-tīn tsiong lân-kuan l

74 5.嘿是你 á sit-khì hong-hiòng你隨時共我提醒 lí suî-sî kā guá thê-t ... á sit-khì hong-hiòng你隨時共我提醒 lí suî-sî kā guá thê-

75 6.袂曉寫情歌 si̍t-tsūn-tsūn líng-hong吹入亭仔跤 tshue ji̍p tîng-á-kha淡薄仔寒 tām-po̍h-á kuânn恬恬無聲 tiām-tiām bô-siann倒佇大廳 tó tī

76 8.Miss Paikia ia涼涼的風 liâng-liângê hong已經Paikiaí-king Paikia紅紅的花âng-ângê hue已經Paikiaí-king Paikia綿綿的雪 mî-mîê seh已經Paikia

77 1.月夜愁2023 n-lōo風吹微微 hong tshue bî-bî等待的人 tán-thāiê lâng哪未來 n ... n-lōo風吹微微 hong tshue bî-bî等待的人 tán-thāiê lâng哪未來

78 3.我的寶貝(&張瀞云) sui-jiân hong-hōo siù-siù tshue心不變 sim put-piàn愛人 ... sui-jiân hong-hōo siù-siù tshue心不變 sim put-piàn愛

79 4.鼓勵(&張瀞云) 風雨霜雪 puê lí tōo-kuè hong-hōo sng-seh陪你看清這 puê lí khuànn-tshing tse女)這个花花世界 tsitê hua-hua sè-kài合)陪你生活春夏秋冬

80 7.敢拚才會嬴 tsi̍t-sî hong駛一時船 sái tsi̍t-sî tsûn三年一運 sann nî t ... --有時風ū-sî hong嘛有時雨 māū-sî hōo三年一運 sann-nî tsi̍t-ū

81 8.望無春風 -bô Tshun-hong洪榮宏ÂngÎng-hông一陣寒風 tsi̍t-tsūn hân- ... -tsūn hân-hong陣陣寒 tsūn-tsūn kuânn無限相思 bô-hān siunn ... -bô tshun-hong心愈寒 sim jú kuânn---一陣寒風 tsi̍t-tsūn h ... -tsūn hân-hong心畏寒 sim uì-kuânn熱情換來凝心肝 jia̍t-tsîng

82 9.生命的情火(&張瀞云) m̄-kiann hong-hōo thinn合)永遠袂分開íng-uán buē hun-khu ... m̄-kiann hong-hōo thinn合)永遠袂分開íng-uán buē hun-kh

83 1.天道 hinn-tō荒山亮Hong-san Liāng坎坷的路 khám-khia̍tê lōo未完的夢 ... ing-língê hong無情戲弄 bô-tsîng hì-lāng孤單行過 koo-tuann

84 2.斷開的弦 風來吹散 tsi̍t-tsūn sng-hong lâi tshue-suànn過去的戀夢 kuè-khìê luân-bāng一滴目屎鑽心肝 tsi̍t-tih ba̍k-sái tsǹg sim-kuann

85 3.滿足 ài kian-kòo合)無風雨 bô hong-hō

86 5.風聲 -20954《風聲》Hong-siann彭正Phênn Tsìng我踮故鄉 guá tiàm kòo ... -tsūn hái-hong吹來每日 tshue lâi muí-ji̍t我對你的思念 guá tu ... ̍h海風聲 hái-hong siann催咱再相逢 tshui lán tsài siong-hô

87 6.可惜 ánn-iūnn khong-kan put-tsāi時間重來 sî-kan tîng-lâi無聲的 ... hio̍h suî hong lo̍h-lâi我心隨你轉來 guá sim suî lí tńg-

88 7.厚面皮 tsì-tsió kiânn-lōoū-hong袂予人看低 buē hōo-lâng khuànn-k

89 8.天下 uá-thinnê hong-song予我的意志 hōo guáêì-tsì閣較愛堅強 koh-kh ... ì tsāi sù-hong難免有滿腹苦衷 lân-biánū muá-pak khóo-thion ... hiông風雲再起 hong-hûn tsài khí勝者為王 sìng--tsiá uîông勇

90 1.戇戇相對看 líêài猶佇風中吹袂散 iáu tī hong-tiong tshue buē-suànn毋管時間咧行 m̄-kuán sî-kan teh kiânn我一直攏佇遮 guá it-ti̍t lóng tī t

91 1.寒冬的霜雪 u Bîng-tsu男)北風吹 pak-hong tshue雪花飛 suat-hue pue毋敢怨天怨地 m̄-kánn uàn-thinn uàn-tē怨命底 uàn miā-té女)有情心ū-tsîng s

92 2.秋天的月 iu-thinnê hong雖然冷 sui-jiân líng花蕊有性命有感情 hue-luíū s ... ia̍t有風有湧ū hongūíng保重兩字 pó-tiōng nn̄g-jī是愛的叮嚀 sīài

93 3.夏天的風 Hā-thinnê Hong余天龍Î Thian-liông邱芸子KhuÛn-tsú男)拍拚的心 p ... hā-thinnê hong燒烘烘 sio hong-hong他鄉外里 thann-hiong guā-lí著愛保重 tio̍h-à

94 4.揣無你 suí冬天的風 tang-thinnê hong吹寒阮心意 tshue kuânn gún sim-ì凍入心肝底 tàng ji̍p sim-kuann-té相思無邊 siunn-si bô-pinn佇遮踅啊踅

95 5.家庭 bī-lâi tsi̍t-phâng hong sūn想起過去的 siūnn-khí kuè-khìê點點滴滴 tiám-tiám-tih-tih少年時 siàu-liân-sî為著家庭 uī-tio̍h k

96 5.國際阿哥 n tsi̍t-ê hong春風微微 tshun-hong bî-bî掛著笑容 kuà tio̍h tshiò-iông國際阿哥 ... o嘛會通 māē-thong一蕊玫瑰花 tsi̍t-luí muî-kuì-hue提踮手中 the

97 1.錯過 ̍hê lī-khui是風的悲哀 sī hongê pi-a

98 2.一支老吉他 ân Tsú-hiân風吹過飄撇的頭毛 hong-tshue kuè phiau-phiatê thâu-boo雨沃澹的小路 hōo ak-tâmê sió-lōo我踏著沉重的跤步 guá ta̍h-tio̍h

99 2.尪某緣 ng Li̍p-iú透風變天 thàu-hong piàn-thinn有疊衫無ū tha̍h sann--bô遮痠遐疼 tsia sng hia thiànn替你煩惱 thè lí huân-ló毋是囉嗦 m̄

100 8.愛遠走高飛 tsiu lāiê hong-íng捲袂停 kńg buē-thîng為怎樣 uī-tsuánn-i ... bī風吹來溫柔叮嚀 hong tshue lâi un-jiû ting-lîng雨飛來叫阮覺醒

最多只能顯示前 100 項,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】

商業登記   成立公司   開公司   公司註冊   註冊公司   無限公司   代表辦事處   商標註冊   註冊商標   商標申請   申請商標   商標分類   中國商標分類   外觀設計   版權註冊   香港條碼   公司秘書   虛擬辦公室   註銷公司   股份轉讓   印花稅計算器   周年申報表計算器   會計服務   審計服務   報稅服務   僱主報稅表   利得稅報稅表   公司印章綠盒   公證加簽   銀行開戶   TVP 科技券   BVI 英屬維爾京群島公司   Cayman 開曼群島公司   Samoa 薩摩亞公司   Seychelles 塞舌爾公司  

© CPY Business Centre 澤昇商務中心. All Rights Reserved